Háttérkép

Felhasználási feltételek

1. Szerzői jogi információk

Az oldal üzemeltetője: LXR Kft. (1112 Budapest, Menyecske u. 9.) (a továbbiakban: Jogtulajdonos)

Az oldalon fellelhető szöveges, illetve képi tartalmak Jogtulajdonos szellemi tulajdonát képezik. Harmadik fél ezen információk, anyagok felhasználására, utánközlésére kizárólag Jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével, az engedélyben megjelölt célra és terjedelemben szerezhet jogosultságot.

A kalkulátor által keletkezett szöveg információként, ismeretként felhasználható az azt lekérő regisztrált felhasználó, illetve az adott személy által, akinek az adatai megadásra kerültek a kalkulátorban, azonban a terjesztése, nyilvánosságra hozatala ebben az esetben sem engedélyezett.

A nem engedélyezett felhasználásnak polgári és büntetőjogi következményei lehetnek.

2. Felelősség

Az oldalon fellelhető információk nem minősülnek pszichológiai, pszichiátriai, orvosi szakvéleménynek, diagnózisnak. Ilyen vélemény, diagnózis csak akkreditált orvos, pszichológus által, kizárólag a kliensen történő személyes vizsgálat során szerzett eredmények alapján nyújtható. Amennyiben Önnek ilyen igényei lennének, kérjük, keresse fel háziorvosát, pszichológusát.

Az oldal által nyújtott információkért kizárólag Jogtulajdonos felel, illetve nyújthat tájékoztatást az azokkal kapcsolatos kérdésekben.

Kifejezetten nem terheli felelősség, illetve nincs tájékoztatási joga, sem kötelezettsége az oldal elkészítésében és működtetésében részt vevő egyéb harmadik feleket, ideértve, de nem kizárólagosan az oldal készítőjét, üzemeltetőjét, az oldal internetes nevének (domain) regisztrátorát, illetve az oldal üzemeléséhez technikai hátteret biztosító jogi személyt (tárhely szolgáltató).

Bár az oldal egyes promóciói Facebook szociális platformon keresztül valósulnak meg, a Facebook platform üzemeltetője, valamint partnerei (a továbbiakban: Facebook) kifejezetten elutasítják a platform hozzáférésének biztosításán túlmenő bármiféle kapcsolatot, vagy az ilyen kapcsolatból eredő felelősséget. Jogtulajdonos kijelenti, hogy a Facebook a Jogtulajdonossal ezen felül semmilyen kapcsolatban nem áll, az oldal promotálását nem mozdítja elő, nem szponzorálja, sem másfajta segítséget vagy felelősséget nem biztosít azzal, vagy bármely, az oldallal kapcsolatos promócióval összefüggésben.

Az oldal felhasználója tudomásul veszi, hogy magánszemélyek adatai, így különösen a neve, illetve a születési dátuma személyes adatnak minősül. Tudomásul veszi továbbá, hogy ezen személyes adatok jogtalan haszonszerzés végett, illetve jelentős érdeksérelmet okozva, az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül történő kezelése, a hozzájárulásban nem megjelölt személyek részére történő továbbadása, nyilvánosságra hozatala a Btk. 219. §-a alapján büntetendő!

Ezzel kapcsolatban minden felelősség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli, Jogtulajdonos a kapcsolódó adatokat semmilyen módon nem tárolja, ennek megfelelően minden ezzel kapcsolatos felelősséget kifejezetten visszautasít.

Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy ezzel kapcsolatban az oldal ilyen személyes adatot nem tárol. Így kifejezetten nem kerülnek tárolásra és nem visszakereshetőek a Felhasználó által az előzőekben megadott adatok, valamint az ezekhez tartozó szöveges értelmezés sem.
Ennek megfelelően, amennyiben a Felhasználó nem él a Szolgáltatás által biztosított letöltési, vagy e-mailben való küldési lehetőséggel, a továbbiakban a szolgáltatás ugyanazon adatokkal történő ismételt igénybevétele is díjköteles. Ezzel kapcsolatban Jogtulajdonos minden felelősséget elutasít.

3. Szolgáltatás igénybevételének sajátosságai

Jelen oldal szolgáltatásai úgynevezett kredites konstrukcióban vehetőek igénybe.

Ennek részletei az alábbiakban kerülnek kifejtésre.

Felhasználó választ egy Csomagot, amely lehet Normál, vagy VIP. A Normál csomag kizárólag a "Kalkulátor" használatát biztosítja, a VIP csomag a "Kalkulátor" mellett a "Videótár" megtekintésére is lehetőséget biztosít.

A Csomagok Feltöltésekkel vehetőek igénybe. A Normál csomag jelenleg 3 feltöltési lehetőséget biztosít: ezek "Bronz", "Ezüst", illetve "Arany". A VIP csomag kizárólag VIP Feltöltéssel tölthető fel, arra érvényességi ideje alatt a Normál csomaghoz való Feltöltések nem érvényesek.

Minden Feltöltés meghatározott számú Kreditet, továbbá meghatározott mértékű Lejárati időt tartalmaz.

Ha felhasználónak érvényes Csomagja van:

Ha a Kreditek nem kerülnek felhasználásra a Lejárati idő lejárta előtt, annak lejártakor a Kreditek elvesznek, és a csomag inaktívvá válik. Ezután a Felhasználó ismét választhat akár Normál, akár VIP Csomagot, de annak érvényessége alatt kizárólag a választott Csomaghoz érvényes Feltöltéseket választhatja.

Ha a Kreditek a Lejárati idő előtt elfogynak, akkor

Amennyiben a Felhasználó csomagja a fenti okok bármelyike miatt Inaktívra változott, az esetlegesen megmaradt Kreditek, illetve Lejárati idő elvész, új Csomag választása esetén a választott Feltöltésben szereplő Kredit mennyisége lesz Felhasználó egyenlege, a Lejárati idő pedig a Feltöltésben foglalt intervallum, amely az aktiválás napjától kezdődik.

Érvényes Csomag, azaz pozitív Kredit mennyiség és érvényes Lejárati idő alatt Normál Csomagról VIP Csomagra, illetve VIP Csomagról Normál Csomagra váltani kizárólag az Ügyfélszolgálaton keresztül lehet, és ennek engedélyezése egyedi mérlegeléshez kötött!

Adatkezelési nyilatkozat

4. Adatkezelés

Felhasználó a regisztráció során elfogadja jelen Feltételeket, ezáltal hozzájárul, hogy a megadott e-mail címére Jogtulajdonos - kizárólag az Oldal által biztosított, illetve ahhoz kapcsolódó - tevékenységével kapcsolatos promóciós üzeneteket küldjön.
Felhasználó a jelen engedélyét bármely levél fogadása után, az abban található hivatkozásra kattintva visszavonhatja.

Jogtulajdonos kifejezetten kijelenti, hogy Felhasználó adatait harmadik fél részére át nem adja, illetve minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy illetéktelen harmadik fél azokhoz hozzá ne férhessen.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy még élő személyek személyes adatainak megszerzésekor a megszerzett adatokért, az azokkal kapcsolatos tevékenységéért teljes körűen felelősséggel tartozik.

5. Felhasználó adatkezeléssel összefüggő jogai

Felhasználónak jogában áll:

Bankkártyás fizetésre vonatkozó feltételek

6. Adattovábbítási nyilatkozat

A Simple bankkártyás fizetés szolgáltatásának használatával Felhasználó elfogadja, hogy a Jogtulajdonos által a kulcsazelethez.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Felhasználó a részvétellel elfogadja, kifejezetten tudomásul veszi, és magára nézve kötelező jelleggel elfogadja jelen Feltételek és Nyilatkozat kitételeit és rendelkezéseit.

© Kiss Zoltán Zéro. All Rights Reserved • Jogi nyilatkozat és adatvédelmi szabályzat
HTML5 | CSS3
Simple vásárlói tájékoztató