Jogi nyilatkozat és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási feltételek

1. Szerzői jogi információk

Az oldal üzemeltetője: LXR Kft. (1112 Budapest, Menyecske u. 9.) (a továbbiakban: Jogtulajdonos)

Az oldalon fellelhető szöveges, illetve képi tartalmak Jogtulajdonos szellemi tulajdonát képezik. Harmadik fél ezen információk, anyagok felhasználására, utánközlésére kizárólag Jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével, az engedélyben megjelölt célra és terjedelemben szerezhet jogosultságot.

A kalkulátor által keletkezett szöveg információként, ismeretként felhasználható az azt lekérő regisztrált felhasználó, illetve az adott személy által, akinek az adatai megadásra kerültek a kalkulátorban, azonban a terjesztése, nyilvánosságra hozatala ebben az esetben sem engedélyezett.

A nem engedélyezett felhasználásnak polgári és büntetőjogi következményei lehetnek.

2. Felelősség

Az oldalon fellelhető információk nem minősülnek pszichológiai, pszichiátriai, orvosi szakvéleménynek, diagnózisnak. Ilyen vélemény, diagnózis csak akkreditált orvos, pszichológus által, kizárólag a kliensen történő személyes vizsgálat során szerzett eredmények alapján nyújtható. Amennyiben Önnek ilyen igényei lennének, kérjük, keresse fel háziorvosát, pszichológusát.

Az oldal által nyújtott információkért kizárólag Jogtulajdonos felel, illetve nyújthat tájékoztatást az azokkal kapcsolatos kérdésekben.

Kifejezetten nem terheli felelősség, illetve nincs tájékoztatási joga, sem kötelezettsége az oldal elkészítésében és működtetésében részt vevő egyéb harmadik feleket, ideértve, de nem kizárólagosan az oldal készítőjét, üzemeltetőjét, az oldal internetes nevének (domain) regisztrátorát, illetve az oldal üzemeléséhez technikai hátteret biztosító jogi személyt (tárhely szolgáltató).

Az oldal felhasználója tudomásul veszi, hogy magánszemélyek adatai, így különösen a neve, illetve a születési dátuma személyes adatnak minősül. Tudomásul veszi továbbá, hogy ezen személyes adatok jogtalan haszonszerzés végett, illetve jelentős érdeksérelmet okozva, az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül történő kezelése, a hozzájárulásban nem megjelölt személyek részére történő továbbadása, nyilvánosságra hozatala a Btk. 219. §-a alapján büntetendő!

Ezzel kapcsolatban minden felelősség a szolgáltatás igénybevevőjét terheli, Jogtulajdonos a kapcsolódó adatokat tárolja, de kizárólag az igénybevevő férhet hozzá, ennek megfelelően minden ezzel kapcsolatos felelősséget kifejezetten visszautasít.

Amennyiben a Felhasználó nem él a Szolgáltatás által biztosított letöltési lehetőséggel, a továbbiakban a szolgáltatás ugyanazon adatokkal történő ismételt igénybevétele is díjköteles. Ezzel kapcsolatban Jogtulajdonos minden felelősséget elutasít.

3. Szolgáltatás igénybevételének sajátosságai

Jelen oldal szolgáltatásai úgynevezett kredites konstrukcióban vehetőek igénybe.

Ennek részletei az alábbiakban kerülnek kifejtésre.

Felhasználó választ egy Csomagot, amely lehet Normál, vagy VIP. A Normál csomag kizárólag a "Kalkulátor" használatát biztosítja, a VIP csomag a "Kalkulátor" mellett a "Videótár" megtekintésére is lehetőséget biztosít.

A Csomagok megvásárlással vehetőek igénybe. Jelenleg 4 lehetőség biztosít: ezek "Bronz", "Ezüst", "Arany", valamint "VIP".

Minden Csomag meghatározott számú Kreditet, továbbá meghatározott mértékű Lejárati időt tartalmaz.

Ha felhasználónak érvényes Csomagja van:

 • újabb Feltöltés esetén a Feltöltésben foglalt Kreditek hozzáadódnak Felhasználó meglévő Kreditjeihez
 • a Lejárati idő hozzáadódik a meglévő Lejárati időhöz.

Ha a Kreditek nem kerülnek felhasználásra a Lejárati idő lejárta előtt, annak lejártakor a Kreditek elvesznek, és a csomag inaktívvá válik. Ezután a Felhasználó ismét választhat akár Normál, akár VIP Csomagot, de annak érvényessége alatt kizárólag a választott Csomaghoz érvényes Feltöltéseket választhatja.

Ha a Kreditek a Lejárati idő előtt elfogynak, akkor

 • Normál Csomag esetén a Felhasználó hozzáférése Inaktívra vált, ezután tetszés szerint választhat ismét csomagot, a megmaradt Lejárati idő elvész
 • VIP Csomag esetén a hozzáférés aktív marad, kredit nélkül is igénybeveheti a "Videótár" szolgáltatást.

Amennyiben a Felhasználó hozzáférése a fenti okok bármelyike miatt Inaktívra változott, az esetlegesen megmaradt Kreditek, illetve Lejárati idő elvész, új Csomag választása esetén a választott Csomagban szereplő Kredit mennyisége lesz Felhasználó egyenlege, a Lejárati idő pedig a Csomagban foglalt intervallum, amely az aktiválás napjától kezdődik.

 

Adatkezelési nyilatkozat

4. Adatkezelés

Felhasználó a regisztráció során elfogadja jelen Feltételeket, ezáltal hozzájárul, hogy a megadott e-mail címére Jogtulajdonos - kizárólag az Oldal által biztosított, illetve ahhoz kapcsolódó - tevékenységével kapcsolatos promóciós üzeneteket küldjön.
Felhasználó a jelen engedélyét bármely levél fogadása után, az abban található hivatkozásra kattintva visszavonhatja.

Jogtulajdonos kifejezetten kijelenti, hogy Felhasználó adatait harmadik fél részére át nem adja, illetve minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy illetéktelen harmadik fél azokhoz hozzá ne férhessen.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy még élő személyek személyes adatainak megszerzésekor a megszerzett adatokért, az azokkal kapcsolatos tevékenységéért teljes körűen felelősséggel tartozik.

5. Felhasználó adatkezeléssel összefüggő jogai

Felhasználónak jogában áll:

 • visszavonni az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását
 • hozzájárulását egyes adatokra, műveletekre korlátozni
 • személyes adatai kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben tiltakozni
 • az adatai kezeléséről írásban tájékoztatást kérni
 • adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérni (a jogszabályban meghatározott kivételekkel)
 • az előző pont szerinti helyesbítésről, zárolásról, vagy törlésről értesítést kapni
 • jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulni
 • követelni az adatai jogellenes, vagy e Szabályzatnak nem megfelelő kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott személyes kár megtérítését

Bankkártyás fizetésre vonatkozó feltételek

6. Adattovábbítási nyilatkozat

A SimplePay bankkártyás fizetés szolgáltatásának használatával Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Jogtulajdonos által a kulcsazelethez.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft., mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Felhasználó a részvétellel elfogadja, kifejezetten tudomásul veszi, és magára nézve kötelező jelleggel elfogadja jelen Feltételek és Nyilatkozat kitételeit és rendelkezéseit.